Homeschooling

Homeschooling, of thuisonderwijs, wordt in veel landen als normaal beschouwd en is legaal. Bijvoobeeld in Denemarken, Finland, Spanje, Amerika, India maar ook dichter bij huis in Engeland en Ierland.

Er zijn tientallen varianten van homeschooling. Het mooie ervan is, dat er een enorm aanbod is aan materialen en methodes.

Iedereen kan homeschoolen. Het is niet alleen maar onderwijs geven aan je kind, het is een leefstijl.

Wil je meer weten, hoe dat nou gaat in Nederland, kom naar een van de infomiddagen.

Advertisements